F.R. (Floor) BroekhuisSpecialist onderwijsrecht

    “Creatief, innovatief en analytisch”

    Floor is werkzaam binnen de onderwijsrecht praktijk en ondersteunt studenten in hun geschillen met onderwijsinstelling.

    Opleidingen:

    • Bachelor Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht