Daar waar mensen samenwerken kunnen conflicten ontstaan. Soms kunnen die worden voorkomen door zaken goed te regelen en vast te leggen. In andere gevallen is dit onvoldoende of zijn er andere redenen waarom de werkgever of de werknemer wil dat de wegen scheiden. De belangen voor de werkgever en de werknemer zijn over het algemeen groot. Doortastend en snel handelen is cruciaal. De ervaring leert dat werkgevers en werknemers het op prijs stellen als zij grip krijgen op het proces en begrijpen wat juridisch wel of juist niet relevant is. Samen bovenop de materie zitten is belangrijk om tot een goed resultaat te komen.

Gespecialiseerd in arbeidsrecht

Honoré Advocaten is gespecialiseerd in het brede terrein dat het arbeidsrecht bestrijkt. Wij hebben jarenlange ervaring met een grote variëteit aan arbeidszaken: van cao-kwesties en medezeggenschap tot reorganisaties en ontslagzaken. Honoré Advocaten heeft een goede naam in de markt en heeft een omvangrijke en kwalitatief hoogwaardige praktijk. Doelstelling is om tenminste dezelfde kwaliteit te kunnen bieden als de grote gespecialiseerde kantoren maar dan in mensenmaat, en tegen concurrerende tarieven.

Voorbeelden van onderwerpen waarmee onze Vakgroep Arbeidsrecht zich bezighoudt:

 • individueel en collectief ontslag;
 • flexibele) arbeidsovereenkomsten;
 • overeenkomst van opdracht;
 • collectieve arbeidsvoorwaardenregelingen en personeelshandboeken;
 • bijzondere bedingen (concurrentiebeding, boetebeding, studiekostenbeding, etc.);
 • ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie;
 • overgang van onderneming;
 • cao (waaronder de algemeen verbindend verklaring);
 • statutair bestuurder, managementovereenkomst, bonusregelingen;
 • werkgeversaansprakelijkheid;
 • advies- of instemmingsrecht van de ondernemingsraad, inclusief begeleiding van het advies- of instemmingstraject;
 • privacyvraagstukken.

Cursussen voor de praktijk

Onze Vakgroep Arbeidsrecht verzorgt op maat gemaakte (in-house) seminars en cursussen van één of meerdere dagdelen die speciaal ontwikkeld zijn voor HR-managers, personeelsadviseurs en leidinggevenden.

Enkele voorbeelden uit ons aanbod:

 • Verzuim- en re-integratiemanagement: handvatten voor de praktijk;
 • De disfunctionerende werknemer: een werkbaar ontslagdossier;
 • De “do’s and dont’s” bij arbeidsconflicten;
 • Preventie en aanpak van werkgeversaansprakelijkheid;
 • Nut en noodzaak van het personeelshandboek.

Graag denken wij met u mee over een praktijkdag of seminar die specifiek aansluit bij de wensen van uw organisatie.

Meer informatie

Wilt u advies of heeft u ondersteuning nodig? Neem dan rechtstreeks contact op één van onze advocaten Arbeidsrecht. Mail hiervoor naar: info@honoreadvocaten.nl of bel: 030 214 51 50.