Wanneer ouders met kinderen gaan scheiden of wanneer ouders een geregistreerd partnerschap beëindigen, dienen er afspraken te worden gemaakt over de kinderen. Er moet dan een ouderschapsplan opgesteld worden. Daarin staan alle afspraken omtrent de verzorging en opvoeding van de kinderen. Voorbeelden hiervan zijn afspraken over vakanties, feestdagen en de kostenverdeling van bijvoorbeeld school. Een zorg- en/of omgangsregeling is ook onderdeel van het ouderschapsplan.

Wat is een zorg- en/ of omgangsregeling?

Een zorg- en of omgangsregeling is een regeling tussen ouders met betrekking tot het kind. Bij een zorgregeling zijn beide ouders belast met het ouderlijk gezag en bij een omgangsregeling is  sprake van eenhoofdig ouderlijk gezag. Een kind heeft recht op omgang met zijn ouders en met degene die in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat. De ouders van het kind kunnen een dergelijke regeling zelf opstellen. Twee voorbeelden van omgangsregelingen zijn co-ouderschap en birdnesting:

  1. Het co-ouderschap is een omgangsregeling die vaak voorkomt. Het betreft een regeling waarbij de kinderen beide ouders evenveel zien waarbij de opvoedings- en zorgtaken 50/50 zijn verdeeld.
  2. Birdnesting is ook een vorm van co-ouderschap, maar in dit geval blijven de kinderen na de scheiding in het ouderlijk huis wonen. De ouders wonen dan om de week bij de kinderen. De ouders hebben ieder ook nog een eigen huis. De kinderen hoeven dan niet heen en weer te gaan tussen de ouders.

Procedure ter vaststelling van een zorg- en/of omgangsregeling

Stel ouders komen er samen niet uit, dan zal de rechter de omgangsregeling bepalen. De leeftijd van een kind is bepalend voor de afspraken over de omgangsregeling. Voor een kind van bijvoorbeeld 2 jaar worden andere afspraken gemaakt, dan voor een kind van 15 jaar. Bij een kind van 15 jaar dient meer rekening gehouden te worden met sportclubs, vrienden en school. Vanaf 12 jaar hebben kinderen zelf een stem in de omgangsregeling. Als het kind meerderjarig is geworden, kan geen omgangsregeling meer opgesteld worden voor het kind. Een rechter kan het recht op omgang ook ontzeggen. Dit kan het geval zijn indien omgang ernstig nadeel zou opleveren voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind. Het kan ook zijn dat een kind van 12 jaar of ouder ernstige bezwaren heeft tegen de omgang met een ouder of degene met wie hij in een nauwe persoonlijke betrekking staat.

Meer informatie

Onze advocaten familierecht kunnen u bijstaan in een procedure ter vaststelling van een zorg- en/of omgangsregeling. Wilt u advies of heeft u ondersteuning nodig? Neem dan rechtstreeks en vrijblijvend contact op met: Thomas Christoph of Viviènne Uijterwaal, beiden advocaat Familierecht. Mail hiervoor naar: christoph@honoreadvocaten.nl of uijterwaal@honoreadvocaten.nl of bel: 030 214 51 50.