Iedereen krijgt bij geboorte een voor- en achternaam. Voornamen hebben vaak een speciale betekenis, maar achternamen daarentegen verwijzen naar een familieband of iemands afkomst. Er bestaan situaties waarin het mogelijk is om een aanvraag in te dienen tot het wijzigen van een voor- en of achternaam. Als iemand een andere achternaam krijgt, is sprake van een geslachtsnaamswijziging. Voor een dergelijke wijziging bestaan wettelijke regels.

Achternaam minderjarige wijzigen

Het is mogelijk om de achternaam van een minderjarige te wijzigen. Een minderjarige kan niet zelf een aanvraag indienen tot het wijzigen van zijn of haar naam. Alleen de wettelijk vertegenwoordiger kan een aanvraag om naamswijziging voor een minderjarig kind indienen. De wettelijk vertegenwoordiger is degene die het gezag heeft over het kind. Als een kind twee ouders heeft die beiden gezag uitoefenen, dienen beide ouders instemming te geven om de achternaam van het kind te kunnen wijzigen. Wanneer een kind 12 jaar of ouder is, moet een kind zelf instemmen met de aanvraag om een naamswijziging. Er kunnen verschillende redenen zijn dat een ouder de achternaam van zijn of haar kinderen wil wijzigen. Een voorbeeld hiervan is dat mensen de achternaam van hun kinderen willen wijzigen na een scheiding.

Achternaam meerderjarige wijzigen

Het is ook mogelijk om de achternaam van een meerderjarige te wijzigen. Een meerderjarige is iemand van 18 jaar of ouder. Alleen de meerderjarige zelf kan de aanvraag om een naamswijziging indienen.

Indien naamwijziging van groot belang is voor de lichamelijke of geestelijke gezondheid van een persoon dan is het mogelijk om een verzoek in te dienen. In een dergelijke situatie dient de persoon in kwestie wel aan te tonen dat hij/zij er psychische hinder ondervindt als gevolg van het dragen van uw huidige naam of het niet dragen van de gewenste naam. U kunt ook verzoeken de achternaam te wijzigen als de ouder van wie u (of uw kind) de naam draagt die zich schuldig heeft gemaakt aan het plegen van een misdrijf. Dit kan een misdrijf zijn tegen uzelf, uw familielid en uw levensgezel. Tot slot kan iemand die geadopteerd is, zijn of haar naam laten wijzigen in zijn of haar oorspronkelijke achternaam.

Wilt u een naamswijziging van een achternaam aanvragen? Daarvoor kunt u terecht bij de Dienst Justis van het Ministerie van Justitie in Den Haag.

Voornaam wijzigen

Indien u uw voornaam wilt wijzigen of die van uw kind, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen bij de rechtbank. Degene die een andere voornaam wil moet een belangrijke reden hebben om de voornaam te veranderen. In de rechtspraak wordt gezien dat er verschillende redenen aan een naamswijziging ten grondslag kunnen liggen. Redenen kunnen zijn: adoptie, betekenis van een Nederlandse voornaam in het buitenland of van een buitenlandse voornaam in Nederland, geslachtswijziging, gepest worden met voornaam en religie en psychisch lijden onder een voornaam.

De procedure bij de rechtbank valt onder het burgerlijk recht (civiel recht). U bent verplicht om een advocaat in te schakelen. Uw advocaat start de procedure door een verzoekschrift te sturen naar de rechtbank. Dat kan voor uzelf zijn of voor een persoon onder de 18 jaar. Let op: u moet ouder met gezag of voogd zijn van de minderjarige.

Meer informatie

Onze advocaten familierecht kunnen u bijstaan in een procedure betreffende naamswijziging.  Wilt u advies of heeft u ondersteuning nodig? Neem dan rechtstreeks en vrijblijvend contact op met Thomas Christoph of Viviènne Uijterwaal, beiden advocaat Familierecht. Mail hiervoor naar: christoph@honoreadvocaten.nluijterwaal@honoreadvocaten.nl of bel: 030 214 51 50.