Een relatie, huwelijk of gezin voelt in de regel als een veilige en vertrouwde basis. Helaas lopen relaties wel eens stuk, stranden een op de drie huwelijken en kunnen altijd geschillen ontstaan, ook binnen een gezin dat eerder zeer hecht was. Bij een scheiding zowel binnen als buiten het huwelijk ontstaan (financiële) onzekerheden en dienen uw belangen maar zeker ook de belangen van de kinderen goed gewaarborgd te worden. Soms kan dat in overleg, soms belanden ex-partners bij de rechtbank. In beide gevallen kan het raadzaam zijn om een advocaat familierecht in te schakelen.

Honoré Advocaten is gespecialiseerd in het familierecht en stellen uw belang en dat van uw kinderen voorop. Via een persoonlijke en betrokken aanpak kunnen wij u bijstaan als advocaat en/of mediator familierecht bij geschillen over uiteenlopende onderwerpen. Door onze bescheiden omvang hebben wij altijd korte lijnen, oog voor de persoon achter de cliënt, zonder de kwaliteit van dienstverlening aan u als rechtszoekende uit het oog te verliezen.

Familierecht

Familiezaken zijn emotionele zaken. Zaken die zorgen voor (financiële) onzekerheid. Ze raken vaak niet alleen uw belangen, maar ook de belangen van kinderen. Bij Honoré staat een zorgvuldige behartiging van uw belangen voorop. Dit betekent oog voor de gevoelens van kinderen, zodat zij niet worden belast. Het betekent streven naar een oplossing waarmee u zo snel mogelijk weer vooruit kunt. En het betekent duidelijkheid over uw kansen in een zaak, scherpe tarieven en flexibiliteit. Zo zijn afspraken in de avonduren en bij u in de buurt mogelijk.

Voorbeelden van onderwerpen waarmee onze advocaten familierecht zich mee bezighouden:

 • Afstamming;
 • Erkenning of ontkenning van vaderschap of moederschap;
 • Huwelijk en geregistreerd partnerschap;
 • Kinderalimentatie;
 • Naamswijziging;
 • Omgangsregeling;
 • Ouderlijk gezag en voogdij;
 • Ouderschapsplan;
 • Partneralimentatie;
 • Samenlevingscontracten;
 • Scheiden van of door een ondernemer;
 • Scheiding;
 • (Internationale) verhuizingen.

Ondernemers

Als er bij een scheiding of alimentatiezaak een ondernemer betrokken is, werken dingen vaak net even anders dan anders. De familierechtadvocaten van Honoré hebben veel ervaring met zulke zaken en kunnen deze oppakken, al dan niet in samenwerking met uw accountant. Als (partner van) een ondernemer kunt u dan ook bij het kantoor terecht.

Mediation

Mediation, ook bemiddeling genoemd, is een methode om juridische geschillen op te lossen zonder tussenkomst van een rechter. Dit houdt in dat partijen onder begeleiding van een onafhankelijke derde, de mediator, zoeken naar manieren om hun conflict te beëindigen. Het voordeel is onder meer dat de gevonden oplossingen vaak beter worden geaccepteerd dan de uitkomst van een gerechtelijke procedure. Over het algemeen is mediation ook minder kostbaar dan een (langdurige) procedure.

Meer informatie

Wilt u advies of heeft u ondersteuning nodig? Neem dan rechtstreeks contact op met Thomas Christoph of Viviènne Uijterwaal, beiden advocaat familierecht.