Wij zijn advocaten gespecialiseerd in het onderwijsrecht. Wij komen op voor lerend en studerend Nederland, zowel op individueel als collectief niveau. Samen met het Landelijk Studenten Rechtsbureau en het Interstedelijk Studenten Overleg staan wij voor het recht op onderwijs.

Individuele zaken

Bindend studieadviezen, fraude bij tentamens, waardeloze diploma’s, hogescholen die excessieve kosten rekenen, de kranten staan er vol mee. Wij zijn experts op het gebied van onderwijsrecht en verlenen jaarlijks bijstand aan honderden studenten en leerlingen op het gebied van toelating en verwijdering, toetsing, examinering en studievertraging. Wij zijn bekend met de procedure bij de Geschillenadviescommissie, de Commissie van Beroep voor de Examens, het College van Beroep voor de Examens en het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. Zo nodig leggen wij de zaak ook voor aan de civiele rechter.

Collectieve zaken

Wij staan landelijk bekend om collectieve procedures met sterke publicitaire uitstraling tegen verschillende onderwijsinstellingen. De collectieve procedures worden gevoerd voor tientallen tot honderden studenten. Recente voorbeelden zijn de collectieve procedures tegen de:

Samenwerking

Samen met de grootste studentenorganisaties, het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), maken wij ons sterk voor de rechten van studenten. Daarnaast begeleiden wij faculteitsraden en medezeggenschapsraden van verschillende onderwijsinstellingen en verzorgen wij met regelmaat cursussen over het onderwijsrecht.

Cursussen voor de praktijk

Rolf Bindels is gastspreker op diverse congressen en conferenties over onderwijsaangelegenheden, zowel binnen het lager als hoger onderwijs.

Daarnaast verzorgt onze Vakgroep Onderwijsrecht op maat gemaakte (in-house) seminars en cursussen van één of meerdere dagdelen die speciaal ontwikkeld zijn voor Samenwerkingsverbanden, examinatoren en examencommissies, instituutsdirecteuren, faculteits- en medezeggenschapsraden, opleidingsmanagers en onderwijsjuristen.

Enkele voorbeelden uit ons aanbod:

  • Fraude en plagiaat: preventie en aanpak voor de onderwijspraktijk;
  • Het voorkomen van onnodige procedures in onderwijsland;
  • De toelaatbaarheidsverklaring: grenzen en mogelijkheden;
  • Het voorkomen en beperken van aansprakelijkheid bij studievertraging: belangrijke lessen uit de praktijk;
  • Verwijdering binnen het primair en voortgezet onderwijs.

Graag denken wij met u mee over een praktijkdag of seminar die specifiek aansluit bij de wensen van uw organisatie.

Meer informatie

Wilt u advies of heeft u interesse in een op maat gemaakte praktijk(mid)dag? Neem dan rechtstreeks contact op met Rolf Bindels of Jillian van Damme, beiden advocaat Onderwijsrecht. Mail hiervoor naar: bindels@honoreadvocaten.nl, vandamme@honoreadvocaten.nl, of bel: 030 214 51 50.