/
 Arbeidsrecht

Een foto van een werknemer op het toilet, met een wc-rol in zijn hand. Hoe de werkgever aan deze foto komt wordt niet duidelijk. Wat wel duidelijk wordt is dat de rechter de “ludieke actie” niet waardeert en aanmerkt als een grove schending van de privacy van de werknemer.

Van loongeschil naar online treiterij

De werknemer is slechts zes maanden in dienst bij het beveiligingsbureau als het dienstverband wordt beëindigd. Het is onduidelijk op wiens initiatief beëindiging plaatsvindt. Tussen partijen ontstaat een geschil over de uitbetaling van (onterecht ingehouden) salaris van 280,- euro. De gemoederen lopen hoog op en partijen komen er niet uit. In maart 2017, ruim drie maanden na einde dienstverband, plaatst de ex-werkgever een foto van de werknemer op Facebook. Op de foto zit de werknemer op de wc met een wc-rol in zijn hand.

Het plaatsen van een dergelijke foto op het internet is natuurlijk al erg genoeg, maar de ex-werkgever lijkt de werknemer nog extra pijn te willen doen. Hij plaatst de toiletfoto op de Facebookpagina van de politieke partij waarvoor de werknemer actief is en waarvoor hij op dat moment in de gemeenteraad zit. De ex-werkgever heeft zijn actie goed gepland: hij plaatst de foto enkele dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De werknemer voelt zich ernstig aangetast in zijn eer en goede naam en eist een schadevergoeding van 2.500,- euro.

Oordeel van de rechter: werkgever aansprakelijk

De ex-werkgever komt met een (zwakke) verklaring: de foto zou bij wijze van grap zijn geplaatst. Dit komt de rechter erg onwaarschijnlijk over: partijen hadden op het moment van plaatsing immers geen goede verstandhouding.

Nog zwakker is het verweer dat de ex-werkgever tijdens de zitting aanvoert: het plaatsen van een foto heeft geen opzichzelfstaand schadelijk karakter, want – zo beweert de ex-werkgever – “ook politici gaan naar het toilet en als politicus moet de werknemer er rekening mee houden dat zijn beeltenis van tijd tot tijd op het internet verschijnt.”

De rechter maakt snel korte metten met dit verweer: hoewel politici misschien vaker moeten dulden dat hun beeltenissen in het openbaar verschijnen, geeft dit geen vrijbrief voor personen om op deze manier een inbreuk te maken op hun privacy.

De ex-werkgever lijkt met het openbaar maken van de foto, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen en op de specifieke Facebookpagina van de politieke partij van de werknemer, enkel en alleen tot doel te hebben gehad de werknemer belachelijk te maken en/of te kwetsen, aldus de rechtbank.

De ex-werkgever wordt aansprakelijk geacht voor het onrechtmatig handelen. De gevorderde schadevergoeding van 2.500,- euro mag de werknemer echter niet in zijn zak steken. De schadevergoeding wordt namelijk gematigd tot slechts 500,- euro. Hoewel de Nederlandse rechter niet bekend staat om zijn gulheid met het toekennen van immateriële schadevergoeding is dit bedrag veel lager dan verwacht. Ter vergelijking: bij rechtszaken waarin onrechtmatige persberichten worden verspreid, of rechtszaken waarbij een werkgever privé e-mails van zijn werknemer leest, worden bedragen van respectievelijk 5.000,- euro en 7.500,- euro aan schadevergoeding toegekend.

Meer informatie

Geschil met uw werkgever? In veel gevallen loont het om advies in te winnen bij onze Vakgroep Arbeidsrecht. Neem rechtstreeks en vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten. Mail hiervoor naar: vandamme@honoreadvocaten.nl, of bel: 030 214 51 50.