/
 Arbeidsrecht

Via de verschillende NOW-regelingen (NOW-1, NOW-2 en nu zelfs NOW-3) wordt door de overheid ondersteuning geboden aan bedrijven die omzetverlies lijden in de alsmaar voortdurende coronacrisis. In de maanden maart tot en met juni 2020 is ruim 8 miljard euro aan subsidie verstrekt in de vorm van een voorschot. Werkgevers die van de NOW-1 en NOW-2 regelingen gebruik hebben gemaakt moeten nu een verzoek tot vaststelling van de subsidie indienen. Aan de hand van dit verzoek wordt het uiteindelijke bedrag aan subsidie vastgesteld waar een onderneming recht op heeft. Dit bedrag kan hoger liggen dan het voorschot maar ook lager, hetgeen kan resulteren in een terugvordering. Waarop moet een werkgever letten bij het indienen van een aanvraag?

Het indienen van een aanvraag: termijnen

De tegemoetkoming van de NOW-1 regeling gold voor de maanden maart, april en mei 2020. Sinds 7 oktober 2020 is het mogelijk om voor deze regeling een definitieve berekening aan te vragen. De deadline voor het aanvragen van de vaststelling ligt op 23 maart 2021 als geen verklaring of enkel een derdenverklaring hoeft te worden meegestuurd en op 29 juni 2021 indien een accountantsverklaring moet worden opgevraagd.

Let op! Indien geen aanvraag voor een definitieve berekening van de NOW-subsidie wordt ingediend gaat het UWV ervan uit dat er geen recht bestaat op een tegemoetkoming. In dat geval dient dus het gehele voorschot te worden terugbetaald.

Het UWV heeft zichzelf ruim de tijd gegeven om de ontvangen aanvraag te beoordelen: zij streven ernaar een beslissing te nemen binnen 12 weken maar indien verder onderzoek nodig is kan deze termijn worden verlengd naar 52 weken.

Wat moet er worden ingediend?

Indien een voorschot is ontvangen van €100.000,- of meer of indien het definitieve subsidiebedrag €125.000,- of meer bedraagt dient een accountantsverklaring te worden ingediend. De accountantsverklaring geeft een oordeel over de juistheid en betrouwbaarheid van de ingediende stukken en aangeleverde (financiële) informatie. Het UWV heeft voor de accountantsverklaring standaardformulieren opgesteld die hier te vinden zijn.

Indien een voorschot is ontvangen van tussen de €20.000,- en €100.000,- of indien het definitieve subsidiebedrag tussen de €25.000,- en €125.000,- bedraagt hoeft alleen een derdenverklaring te worden ingediend. De ‘derde’ is in dit geval een administratiekantoor, financieel dienstverlener of brancheorganisatie. Ook door de derdenverklaring heeft het UWV een template opgesteld, welke u hier kunt vinden.

Niet eens met de vaststelling? Bezwaar, beroep en hoger beroep.

Een werkgever kan binnen zes weken in bezwaar tegen een besluit tot vaststelling van de subsidie. Na het bezwaar staat ook beroep bij de rechtbank en hoger beroep open.

Let op dat het niet mogelijk is om in een bezwaar- of beroepsprocedure een beroep te doen op de hardheidsclausule. Een dergelijke hardheidsclausule is niet in de NOW-regeling opgenomen.

Meer informatie

Zit u met een (arbeidsrechtelijk) vraagstuk? Neem vrijblijvend contact op met één van onze advocaten arbeidsrecht om uw casus te bespreken. Mail hiervoor naar: bindels@honoreadvocaten.nl, of bel: 030 214 51 50.