/
 Familierecht

Ik kan écht niet met de vader/moeder van mijn kinderen praten, laat staan gezamenlijk beslissingen over onze kinderen nemen. Ik zou daarom veel liever die beslissingen voortaan alleen nemen. Is dat mogelijk?

Gezamenlijk ouderlijk gezag

Onder het huidige recht is doorlopend gezamenlijk ouderlijk gezag na scheiding het wettelijke uitgangspunt. Dit betekent dat ouders na hun scheiding in beginsel gezamenlijk bevoegd zijn tot het nemen van belangrijke beslissingen inzake aangelegenheden betreffende de kinderen. Het is denkbaar dat het doorlopen van gezamenlijk ouderlijk gezag tijdens of na scheiding, in de situatie waarin tussen ouders geen goede onderlinge verstandhouding bestaat, leidt tot conflicten in de uitoefening van het gezag. Als een ouder tijdens of na de scheiding toch alleen het gezag wenst te verkrijgen over het kind, dient hiertoe een verzoek te worden ingediend bij de rechtbank.

Praktijkervaring

In de rechtspraktijk komt de vraag of het gezamenlijk ouderlijk gezag na scheiding toch omgezet kan worden in eenhoofdig ouderlijk gezag vaak voor. Bij een verzoek tot eenhoofdig ouderlijk gezag zal de rechter zich terughoudend moeten opstellen omdat het voortgezet ouderschap geacht wordt te zijn in het belang van het kind. De gedachte daarachter is, dat een kind recht heeft op, en belang heeft bij twee ouders die beslissingen over hem kunnen nemen. Gezamenlijk ouderlijk gezag wordt om die reden niet snel beëindigd en omgezet in eenhoofdig gezag. Tóch wordt er door de rechter in sommige van gevallen anders geoordeeld en wordt eenhoofdig ouderlijk gezag toegewezen. Te denken valt aan situaties waarin er sprake is van:

  • Een verstoorde verstandhouding en communicatie tussen ouders;
  • Een weigerachtige / trainerende houding welke voortvarendheid van (noodzakelijke) beslissingen frustreert;
  • Geen feitelijke invulling ouderschap / geen betrokkenheid;
  • Onveiligheid en mishandeling;
  • Verslavings- en psychische problematiek;
  • Onvoldoende verantwoordelijk / eigenbelang boven belang kind.

Meer informatie

Heeft u te maken met één of meerdere van de onderstaande situaties en bent u benieuwd of in uw specifieke gezinssituatie een verzoek tot eenhoofdig ouderlijk gezag kans van slagen heeft? Neem dan rechtstreeks en vrijblijvend contact op met een van onze familierecht advocaten welke u kunnen bijstaan in een procedure ter verkrijging van eenhoofdig ouderlijk gezag. Mail hiervoor naar: christoph@honoreadvocaten.nl, uijterwaal@honoreadvocaten.nl, of bel: 030 214 51 50.