/
 Onderwijsrecht

52% van studenten gaat tijdens hun studie op zichzelf wonen. Een geweldige manier om het meeste uit je studententijd te halen en jezelf te ontwikkelen. Maar ook een goede manier om een paar honderd euro in de maand extra te vangen. Studenten wo en hbo die nog in het oude stelsel van studiefinanciering vallen, deelnemers binnen het mbo en scholieren die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming hebben allemaal recht op een hogere uitkering indien zij uitwonend zijn. Fraude met de uitwonendenbeurs wordt hard door DUO aangepakt: de te veel betaalde studiefinanciering wordt teruggevorderd en er wordt een boete opgelegd. DUO heeft het echter niet altijd bij het juiste eind. Wat kan jij doen als jij wordt beschuldigd van het frauderen met jouw uitwonendenbeurs?

In bezwaar bij DUO

Indien DUO jou beschuldigt van fraude kunnen zij overgaan tot terugvordering van de te veel betaalde studiefinanciering. Hiervan ontvang jij bericht. Je hebt zes weken vanaf de datum die op het bericht staat om in bezwaar te gaan. Let goed op deze termijn; als de termijn verstreken is, kan jij niet meer in bezwaar.

DUO kan niet enkel besluiten om de studiefinanciering terug te vorderen, zij kan tevens een boete opleggen. Dit boetebesluit is apart besluit. Dit betekent dat je ook tegen dit besluit – naast een eventueel bezwaar tegen de terugvordering van studiefinanciering – in bezwaar moet gaan (binnen zes weken). Wacht dus niet op de uitkomst van het bezwaar tegen de terugvordering van de studiefinanciering!

Hoe win je het bezwaar? Verzamel bewijs!

Als DUO van mening is dat jij gefraudeerd hebt met jouw uitwonendenbeurs is het vaak een flinke kluif om DUO (of een rechter) van jouw gelijk te overtuigen. Het is cruciaal dat jij zoveel mogelijk bewijs verzamelt waaruit blijkt dat jij wel degelijk op het BRP-adres woont. Bewijsstukken moeten aan drie voorwaarden voldoen om van waarde te kunnen zijn in de bezwaarprocedure:

Bewijs moet afkomstig zijn uit de relevante tijdsperiode

In het besluit van DUO staat duidelijk aangegeven over welke periode de studiefinanciering wordt teruggevorderd. Dit is de periode waarvoor jij moet aantonen wél woonachtig te zijn (geweest) op het BRP-adres. Bewijs van ná deze periode is irrelevant. Dit kan voor veel problemen zorgen. Het komt immers geregeld voor dat DUO in een besluit van (bijvoorbeeld) mei 2020 de studiefinanciering terugvordert uit de periode januari 2019 – december 2019. Het is dan aan jou om toch zo veel mogelijk bewijs uit de periode januari – december 2019 te verzamelen. Foto’s van jouw kamer gemaakt nadat jij het besluit hebt ontvangen kunnen dus geen rol spelen in een (bezwaar)procedure.

Het bewijsstuk moet gedateerd zijn c.q. kunnen worden

Om aan te kunnen tonen dat het bewijsstuk daadwerkelijk afkomstig is uit de relevante periode moet elk bewijsstuk kunnen worden gelinkt aan een datum. Zorg er dus altijd voor dat een datumregistratie zichtbaar is op foto’s en dat bij e-mails, brieven en whatsappberichten de datum goed te zien is.

Het bewijsstuk moet (helpen) aantonen dat jij feitelijk woonachtig bent (geweest) op het BRP-adres

Een fraudebeschuldiging betekent dat DUO van mening is dat jij weliswaar geregistreerd staat op een BRP-adres, maar hier niet feitelijk woonachtig bent. Aan jou om het tegendeel te bewijzen. Het is dus onvoldoende om enkel aan te tonen dat jij bij meerdere instanties geregistreerd staat op het adres. Berichten van de belastingdienst, een verzekeringsmaatschappij of school geadresseerd op het BRP-adres kunnen de procedure niet winnen. Je moet echt aantonen dat jij woont, slaapt, eet, studeert, vrienden ontvangt en ontspant op het BRP-adres. Welke stukken kunnen dit aantonen? Het is belangrijk om hier creatief mee te zijn. Voorbeelden van nuttige bewijsstukken zijn:

  • een verklaring van huisgenoten dat jij op dat adres woonachtig bent;
  • foto’s (met datum) van jou en/of jouw spullen op het BRP-adres;
  • OV-gegevens waaruit blijkt dat jij elke dag terugkeert naar een station of halte in de buurt van het BRP-adres;
  • locatiegegevens van Google waaruit blijkt dat jij elke dag aanwezig bent op of terugkeert naar het BRP-adres;
  • berichten van of naar huisgenoten waaruit blijkt dat jullie samenwonen op het BRP-adres;
  • berichten van of naar vrienden waaruit duidelijk wordt dat jij woont op het BRP-adres.

Meer informatie

Heb jij een besluit ontvangen waarin studiefinanciering wordt teruggevorderd en/of aan jou een boete wordt opgelegd? Stuur het besluit op, dan beoordelen wij dit vrijblijvend. Wij staan studenten bij zowel in bezwaarprocedures bij DUO als in beroepsprocedures bij de rechtbank. Mail hiervoor naar: vandamme@honoreadvocaten.nl.