/
 Onderwijsrecht

De effecten van de corona-crisis zijn ingrijpend. Van anderhalve-meter-samenleving tot intelligent lockdown, van thuis werken tot zelfs vanuit thuis lesgeven. Op 24 maart is besloten dat de centrale examens in het voortgezet onderwijs geen doorgang zullen vinden. Dit brengt met zich dat het zakken of slagen van een student afhangt van de resultaten van de schoolexamens. Het besluit brengt veel vragen met zich. Hoe zal deze regeling in de praktijk uitpakken?

Wanneer ben je geslaagd?

Normaliter wordt in het eindexamenjaar gekeken naar een gemiddelde van de schoolexamens en het centraal examen. Bij het wegvallen van het centraal examen blijven enkel de schoolexamens over. Als eindcijfer van de verschillende vakken heeft te gelden het gemiddelde van de schoolexamens. Om te kunnen slagen mag een scholier hooguit één 5 staan voor één van de kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde), voor de overige examenvakken nimmer lager dan een 4 staan en een voldoende/goed behalen voor het vak Lichamelijke opvoeding. De voorwaarde dat de scholier gemiddeld (minimaal) een 5,5 moet staan is geschrapt.

Herkansingen door middel van ‘resultaatverbeteringstoesten’?

Het komt geregeld voor dat studenten enkel met behulp van de resultaten uit het centraal examen hun cijfers naar een voldoende niveau weten te krijgen. Aan deze studenten – die dus op basis van het schoolexamen gezakt zijn – wordt de mogelijkheid gegeven om voor maximaal twee vakken een resultaatsverbeteringstoets te maken. In de woorden van de overheid is dit een ‘verruiming’ welke mogelijk wordt gemaakt vanwege de ‘uitzonderlijke situatie’. Normaliter mag een scholier slechts één vak herkansen. De resultaatsverbeteringstoetsen worden tevens opengesteld voor leerlingen die al op slagen staan maar hun cijfers willen verbeteren, bijvoorbeeld met het oog op een vervolgopleiding.

Persoonlijke omstandigheden of een uitzonderlijke situatie?

Het kan voorkomen dat scholieren door hun persoonlijke omstandigheden ernstig benadeeld worden door de nieuwe regels. Deze scholieren kunnen in uitzonderlijke omstandigheden een beroep doen op de hardheidsclausule, waarna zij één extra resultaatsverbeteringstoets mogen afleggen. Het is nog niet duidelijk hoe deze regeling in de praktijk zal uitpakken. Hoe worden uitzonderlijke omstandigheden beoordeeld? Kunnen leerlingen tegen een negatief besluit in beroep? Per school zal moeten worden gekeken hoe zij invulling en uitvcoronaoering geven aan de zak/slaag-regeling.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem contact op met één van onze onderwijsrecht advocaten. Mail hiervoor naar: vandamme@honoreadvocaten.nl.