/
 Onderwijsrecht

Door Corona moet veel onderwijs verplicht online plaatsvinden. Ook toetsen en tentamens worden veelal online afgenomen. Bij het afnemen van online toetsen maken  onderwijsinstellingen vaak gebruik van de toezichthoudende ‘proctoringsoftware’. Nu blijkt dat het bij veel onderwijsinstellingen helemaal mis is gegaan. Door fouten in (het gebruik van) de software hebben onderwijsinstellingen niet kunnen ‘meekijken’ met de student. Het gevolg: de resultaten van deze tentamens worden door de onderwijsinstelling ongeldig verklaard.

Het gebruik van proctoringsoftware

Veel onderwijsinstellingen hebben ervoor gekozen om toetsen en tentamens online af te nemen. Om zich ervan te verzekeren dat studenten niet stiekem antwoorden opzoeken op het internet of in het boek, maken veel onderwijsinstellingen gebruik van ingrijpende ‘proctoringsoftware’. Met proctoringsoftware kan de onderwijsinstelling zichzelf toegang verschaffen tot de webcam, microfoon en webbrowser van de student. De software is in de afgelopen periode door bijvoorbeeld de Erasmus Universiteit, de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam ingezet.

Ongeldig verklaren van resultaten door proctoring-fout

Bij de online tentamens van de Erasmus Universiteit in juli gaat het helemaal mis. De universiteit verplicht haar studenten om gebruik te maken van proctoringsoftware. Als studenten dit weigeren mogen zij niet deelnemen aan het tentamen. Studenten maken het tentamen, de tentamens worden beoordeeld, studenten krijgen een cijfer en een groot deel van de studenten mag hierna hun diploma in ontvangst nemen. Meer dan twee maanden later krijgen bijna honderd studenten echter uit het niets het bericht dat het resultaat van hun online tentamen ongeldig wordt verklaard. De universiteit geeft aan dat er iets is misgegaan met de webcambeelden en dat zij niet kan kijken of studenten hebben gespiekt of niet. De boosdoener volgens de universiteit: de proctoringsoftware. Slachtoffer van de hele affaire: de student.

Studenten kunnen diploma weer inleveren

Voor veel studenten betekent de ongeldigverklaring van hun tentamen ook dat zij studiepunten verliezen en dat zij het net door hen behaalde diploma weer kunnen inleveren. De impact hiervan is enorm. Studenten zijn immers al begonnen aan een eerste baan of een master. Nu voldoen zij opeens niet meer aan de toelatingsvereisten en moeten zij opnieuw een tentamen afleggen. Voor veel studenten is studievertraging een feit.

Wat kan jij doen?

Ben jij een student waarbij een tentamenresultaat ongeldig is verklaard, of waarbij het diploma is ingetrokken wegens proctoringfouten? Neem contact met ons op zodat wij jou van advies kunnen voorzien en een beroepsprocedure voor jou kunnen starten. Let hierbij op de geldende termijnen: beroep moet worden ingesteld binnen zes weken na datum van het besluit. Hierna kan het niet meer. Neem dus zo snel mogelijk contact met ons op door te mailen naar info@honoreadvocaten.nl. Stuur hierbij meteen het besluit/bericht van de examencommissie mee waarin jouw tentamen ongeldig wordt verklaard en/of jouw diploma wordt ingetrokken. Wij gaan er dan direct mee aan de slag.