/
 Onderwijsrecht

Op 26 maart 2019 was Rolf Bindels gastspreker op het congres ‘Toetsen en examineren in het hoger onderwijs’ in het Beatrixgebouw Jaarbeurs Utrecht. Tijdens zijn bijdrage werd uitgebreid ingegaan op de preventie en aanpak van fraude door middel van een goed doordacht fraudebeleid.

Fraude (en plagiaat) tast de integriteit van onze wetenschap aan en moet dan ook stevig worden aangepakt. Net zo schadelijk is echter de keerzijde van de kruistocht tegen fraude. Bij een onterechte beschuldiging wordt de carrière van een veelbelovende student of onderzoeker ernstig beschadigd. Bovendien – en dit realiseren veel onderwijsinstellingen zich onvoldoende – is een onderwijsinstelling bij een onbewezen beschuldiging van fraude schadeplichtig met hoge schadevergoedingen voor studenten als gevolg.

Tijdens het seminar is het belang voor examencommissies van een doordacht en deugdelijk fraudebeleid uitvoerig besproken. Hierbij is ingegaan op inzichten uit binnen- en buitenland, alsmede op praktijkgevallen uit de rechtspraak.

Meer informatie

Vragen over of interesse in dit onderwerp? Neem rechtstreeks en vrijblijvend contact op met Rolf Bindels, advocaat onderwijsrecht. Mail hiervoor naar: bindels@honoreadvocaten.nl, of bel: 030 214 51 50.