CBE/COBEX

Op grond van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) is elke hogeschool en universiteit verplicht om een College van Beroep voor de Examens (CBE of COBEX) in te stellen. Het CBE is een onafhankelijke instantie waarbij studenten beroep kunnen instellen tegen beslissingen van examencommissies, toelatingscommissies en examinatoren.

Lees meer over CBE/COBEX

Geschillenadviescommissie

De Geschillenadviescommissie (GAC) brengt advies uit aan het College van Bestuur van een universiteit of hbo-instelling. De GAC adviseert over klachten of beroepschriften die niet door de Examencommissie of door het College van Beroep voor de Examens (CBE) worden behandeld.

Lees meer over geschillenadviescommissie

CBHO

Tegen besluiten van het College van Bestuur en College van Beroep voor de Examens kan hoger beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs is een gerechtelijke instantie, speciaal voor rechtszaken op het terrein van het hoger onderwijs.

Lees meer over CBHO

Spoedprocedure/Vovo

Studenten die op zeer korte termijn een tijdelijke maatregel nodig hebben kunnen (als onderdeel van hun bezwaar- of beroepsprocedure) een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van het College van Beroep voor de Examens of het College van Bestuur.

Lees meer over Spoedprocedure/Vovo